Suport

Suport en tot el projecte

Suport continu

Sempre he dit als clients que una web mai està finalitzada, ja que es pot actualitzar contingut ja sigui a nivell de seccions i/o posts en el blog, millora contínua a nivell de serveis, etc... I com que la web no està "acabada", el suport per resoldre dubtes que pugui tenir el client, continua ben viu.

El client no s'ha de sentir abandonat mai un cop faci el pagament final del projecte. Poden haver dubtes a nivell estructural, continguts nous, retocs gràfics o simplement et demana una formació en WP perquè ell mateix porti el manteniment de la seva pròpia web.

Tot ha de quedar clar perquè el client quedi satisfet i vulgui repetir en un futur o et recomani.

Copyright © 2024 | Enric Sanchis Carvajal