Què et puc oferir

WordPress
HTML5
CSS3
JQuery
Responsive
SEO
MySQL
Photoshop

Anàlisi detallat

La part més important d'un projecte, és la realització d'un bon análisi. Si es fa bé, el projecte tindrà èxit.

Codi estructurat

La planificació a l'hora de programar i maquetar una web, és bàsic perquè un projecte sigui òptim i el client satisfet.

Detall pel pixel

La web ha de ser fidel al disseny aprovat pel client. És bàsic que hi hagi bona comunicació entre departaments.

Complir timings

Si s'ha fet un bon anàlisi i el projecte ha seguit el seu curs, l'entrega de la web i pujada a producció serà un tràmit.

Copyright © 2024 | Enric Sanchis Carvajal