eDreams

TASQUES

    1ª Temporada
  • Manteniment i creació de landings i microsites de les diverses marques de la companyia: eDreams, Opodo, Go Voyages i Travellink amb els CMS que utilitza l'empresa: Dot CMS, One CMS, TYPO 3 i WebMasterPages. Tot gestionat amb el gestor de tasques: JIRA utilitzant Kanban.

  • Manteniment i creació de seccions dels blogs i de la intranet de la companyia desenvolupats en WordPress.

  • 2ª Temporada
  • ...

Copyright © 2024 | Enric Sanchis Carvajal