Dinamic Group

TASQUES

  • Manteniment i creació de les webs de l'agència desenvolupades en WordPress majoritàriament. Les botigues virtuals de les webs realitzades en WP, tenien Woocommerce i les que no tenien WP, estaven desenvolupades en Prestashop.

  • Configurar el Plesk de Claranet per passar les webs de l'agència al nou servidor. Aquesta tasca consistia en la creació dels clients, assignació dels espais web i configurar els diversos comptes de correu de cada domini.

Copyright © 2024 | Enric Sanchis Carvajal